Produktai

Kad garantuotų Jūsų finansinę apsaugą ateityje, EUROLIFE Baltic siūlo didelę įvairovę produktų ir planų, nukreiptų į kaupiamąjį gyvybės draudimą ir draudimą nuo  nelaimingų atsitikimų.

Šie tarptautiniu mastu išbandyti ir pasitvirtinę produktai atitinka aukštus klientų keliamus reikalavimus ir yra pritaikomi specifiniams kliento poreikiams bei reikalavimams.

GRAWE Excellent Secure

Investicinis gyvybės draudimas kapitalo augimui fonduose

GRAWE Excellent secure yra gyvybės draudimas, suderintas su kapitalo augimu. Jūs naudojatės savo aprūpinimu ir saugumu, tuo pačiu dėl pelno iš investicinių fondų auga Jūsų kapitalas.

GRAWE Excellent secure yra puikus Jūsų ateities aprūpinimas. Tai gali būti Jūsų pačių finansinis saugumas, papildoma pensija ar artimųjų aprūpinimas.

Investicinis gyvybės draudimas:

Jūsų gyvybės draudimo įmokos yra investuojamos eurais į mišrius fondus VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK, APPOLO KONSERVATIV arba SUPERIOR 3 – ETHIK su didžiausia pelno tikimybe. Investavus įmokų kapitalą į vieną iš šių fondų, Jūs įgyjate išrinktų įmonių vertybinių popierių ir naudojatės jų pelno potencialu. Plačiai paskirstytos investicijos ir fondų valdytojų profesionaliai tvarkomas kapitalas garantuoja rizikos sumažinimą ir geriausias pelno augimo galimybes.

Draudimo apsauga

GRAWE Excellent secure taip pat siūlo draudimo apsaugą apdraustojo mirties atveju, jei nepasibaigusi draudimo sutartis. Šiuo atveju yra išmokama:

  • Sutartys su metiniu įmokų mokėjimu. Fondo depozito vertė + 5 % nuo premijų sumos.
  • Sutartys su vienkartinių įmokų mokejimu. Fondo depozito vertė + 10 % nuo premijos sumos.

Profesionalus kapitalo tvarkymas

GRAWE Excellent secure užtikrina profesionalų kapitalo tvarkymą: VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK, APPOLO KONSERVATIV ir SUPERIOR 3 – ETHIK fondų valdytojai yra profesionalai, jie rūpinasi optimaliu fondams priklausančiu investicijų tvarkymu ir paskirstymu pagal esamą fondų strategiją.

Value Investment Fonds Klassik

Šio mišraus fondo investavimo tikslai yra stabilus investuoto kapitalo augimas ir ilgalaikis pelnas.

Profesionalus kapitalo tvarkymas ir plačiai paskirstytos investicijos (fondų struktūra) yra pagrindas geriausioms pelno augimo galimybėms.

Fondo veiklos rezultatai 2022.06.30 datai

 

Apollo Konservativ

Šio mišraus fondo investavimo tikslas yra užtikrinti stabiliausią vertės augimą su vidutine rizika.

Profesionalus turto valdymas ir platus investicijų diversifikavimas, orientuojantis į obligacijas (fondo struktūra), yra vidutinės ir ilgalaikės vertės augimo pagrindas. 

Fondo veiklos rezultatai 2022.06.30 datai

SUPERIOR 3 – Ethik

Šio mišraus fondo investavimo tikslas yra užtikrinti stabiliausią vertės augimą su vidutine rizika.

Profesionalus turto valdymas ir platus investicijų diversifikavimas, orientuojantis į obligacijas (fondo struktūra), yra vidutinės ir ilgalaikės vertės augimo pagrindas.

Fondas turi Austrijos ekologinį ženklą tvarioms investicijoms.

Fondo veiklos rezultatai 2022.06.30 datai